Inloggen

Mileuzorg en milieuzorgsysteem

Wie echt rekening wil houden met het milieu heeft het niet altijd makkelijk.

Nieuwe ontwikkelingen, verschillen van inzicht en wet- en regelgeving zorgen dat bedrijven regelmatig te maken krijgen met tegenstrijdige informatie.

Desondanks is rekening houden met het milieu absoluut de moeite waard en onmisbaar.

Het voeren van een milieuzorgsysteem betekent dat men zich uitspreekt om zich in ‘woord en daad’ in te zetten voor vermindering van de milieubelasting.

Proper Groep is van mening dat door haar milieuzorgsysteem de volgende voordelen worden behaald;

Normen Proper Groep

Er is een milieubeleidsverklaring opgesteld als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem
Een actieplan zorgt ervoor om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen
Leidinggevende houden toezicht op de naleving van het milieubeleid
De te gebruiken grondstoffen bij reiniging zijn voor tenminste 90% biologisch afbreekbaar
Medewerkers krijgen een adequate training m.b.t. materiaal, middelen, dosering en inzicht in afvalsoorten
Nieuw aan te schaffen apparatuur gebeurd op basis van economische gronden, energieverbruik, technische levensduur en de mogelijkheid tot recycling

Voldoen aan eisen van opdrachtgevers (bedrijven, instellingen en overheden)
Door maatregelen op éigen initiatief, één stap voor zijn op de wetgever
Vergroting continuïteit
Door zorgvuldig gebruik van middelen een leefbaarder milieu
Positieve motivatie personeel
Betrouwbaar imago

ONZE KWALITEITS KEURMERKEN

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op